FacebookGoogle+YouTube

בית אבות בולגרי ודיור מוגן בראשל"צ

My Image

רח' האם 8,
​​​​​​​ראשון לציון

My Image

אחד התחומים החשובים ביותר בחיי הדיירים בבית האבות הוא התרבות ככלל והקשר עם התלמידים בקהילה בפרט.

הפעילויות הנעשות עם הקהילה הינן מגוונות ופולחות תחומים שונים: הן בפעילות המתקיימת באופן קבוע לאורך שנים ומתייחסת לכל חגי ומועדי השנה בהם מגיעים כתות של תלמידים מבתי ספר הסמוכים לבתי האבות ומופיעים בנושאי החג בקריאת קטעים ובריקודים. 

כמו כן מוזמנים הדיירים לחגוג ולשמוח עם תלמידי בתי הספר בחגים ובאירועים גדולים בבתי הספר עצמם.
​​​​​​​למשל בפורים מגיעים הדיירים מחופשים ומשתלבים בתהלוכת התחפושות הבית ספרית, בפסח יושבים ומסבים יחד לשולחנות הסדר הערוכים, שרים , קוראים בהגדה והשמחה רבה.

קשר עם הקהילה