FacebookGoogle+YouTube

רח' האם 8,
​​​​​​​ראשון לציון

בית אבות בולגרי ודיור מוגן בראשל"צ

עו"ד אברמוב משה - יו"ר הוועד המנהל
אלמוג שלמה, ארמה בטי, ד"ר אשכנזי בנימין, הרפז אשר, טולדו משה, פר' טלמור פנחס
יצחק יצחק (אינו), כלב רמי, לאון עמוס, לוי בת-שבע, לוי דורה, לוי ניסים, פסי משה, 
פרדו ניסים

הנהלת בית אבות "בולגרי" ודיור מוגן טירת ראשונים

חברי הנהלת בית האבות

עוד עלינו משנת 2010, מאז גדלנו והתפתחנו, הכל למען רווחת המטופלים, הן בדיור המוגן והן בבית האבות

סרטון משנת 2009. מאז ועד היום חלה עוד התפתחות, נבנו מבנים חדשים, אך תפיסת העולם נשארה – צוות שנבחר בקפידה, דאגה כנה לרווחת המטופל.

עוד על בית אבות בולגרי וטירת ראשונים