FacebookGoogle+YouTube

בית אבות בולגרי ודיור מוגן בראשל"צ

My Image

רח' האם 8,
​​​​​​​ראשון לציון

My Image

בחודשים האחרונים הושקה חממה לגינון טיפולי משוכללת ומאובזרת בבית האבות ומטרתה לקרב את דיירי בית האבות לטבע ולסביבה העירונית הטבעית בה הם חיים. 
​​​​​​​
החממה מונגשת לכיסאות גלגלים ובה שולחנות מותאמים בגובהם, נעשו ניסיונות להעברת קבוצות בתוכה והתגובות של הדיירים יוצאות דופן, הדיירים מחכים ומצפים למפגשים בחממה.

חממה טיפולית

פיתוח עגלה לגינון:
במסגרת מתן השירות "המדריך לגינון טיפולי", מגיע נציג מטעם מחלקת הריפוי בעיסוק למחלקות בית האבות עם עגלה חדשנית וייחודית מסוגה. הרעיון לפיתוח העגלה הוא של בית האבות, העגלה פותחה ע"י מלב"ת כתרומה.

מדובר בכלי נגיש, מונע ע"י גלגלים, עליו מונחים כל הפריטים הנדרשים לשם ביצוע הגינון הטיפולי - צמחים, אדמה, כפות שתילה וכו'. 

פרויקט צמח אישי:
​​​​​​​במסגרת שירותי הריפוי בעיסוק, קודם פרויקט "צמח אישי" ע"י אחראית ריפוי בעיסוק, בשילוב המדריך לגינון טיפולי. 
המרפאה בעיסוק מזהה צורך טיפולי אצל דיירים שנמצאים במצב נפשי ירוד, דיירים שזקוקים לתפקיד ולתחושת אחריות, דיירים שידוע כי אוהבים את הטבע, כל אלה מופנים ע"י המרפאה בעיסוק למדריך לגינון טיפולי לשם שילובם בפרויקט "צמח אישי".

​​​​​​​במסגרת הפרויקט לדייר ניתן צמח אישי, אותו הוא מטפח ודואג לו באופן יום יומי בתיווך המדריך הטיפולי. חלק מהצמחים האישיים נמצאים על אדן החלון בחדרם של הדיירים, וצמחים אחרים נמצאים בפינות שהותאמו לכך במחלקות. בכך ניתן לדייר תפקיד ותחושת אחריות. סך כל הדיירים